Donde a natureza e o lecer recuperan terreo á industria

O desenvolvemento dalgunhas actividades industriais ten un importante impacto visual e ambiental sobre o territorio. A explotación de recursos naturais

Leer más

Donde la naturaleza y el ocio han recuperado terreno a la industria

El desarrollo de algunas actividades industriales tiene un importante impacto visual y ambiental sobre el territorio. La explotación de recursos

Leer más