A journey through the places that inspired Pondal’s verses

                      “Eu nacín cabo de pinal espeso,                                          Eu nacín na pequena Ponte-Ceso”   These two verses in which Eduardo

Read more